Farma s přesahem
Pomáhame vám se dotknout přirozenosti

Perfect World pomáhá podnikat !

Umíte něco skvěle a rádi byste se tímto svým umem živili?

Překlopili své hobby do podnikání?

Do něčeho, co vám zaplatí složenky?

A nebo už podnikáte, máte (zavedenou) firmu, ale něco hapruje?

Nevíte si sami rady?

Jak pojmout marketing, obchod, vztahy s veřejností?

Jak se dostat do povědomí?

Jak způsobit, že váš business bude stabilní a dlouhodobý? Že nebudete za rok muset „zavřít“ a hledat si „normální“ práci?

Pak čtete dál – je možné, že „podnikatelské rozjezdy“ pod naší záštitou jsou odpovědí na vaše otázky!

Světa(k)raj je již několikátým projektem, který se nám podařilo úspěšně zavést. Úspěšně rozběhnout. Úspěšně stabilizovat. Z ničeho.

Z ničeho nakoupit koně, zajistit pro ně příjemné zázemí, osvojit si schopnost s nimi pracovat a dát ostatním možnost dotýkat se jejich prostřednictvím přirozenosti.

Světa(k)raj není jen koňský ranč. Je to místo s přesahem, kde aktuálně budujeme zázemí pro budoucí akce, události a zážitky. Naším cílem je vytvořit zde zázemí pro kulturní a vzdělávací projekty, komunitní základní školu, přírodní saunové centrum a netradiční ubytování. Rozhodně se máte, na co těšit.

Pravděpodobně se ptáte, jak si můžeme „dovolit“ tvořit Světakraj (z ničeho). V roce 2012 jsme totiž založili jazykovou školu Perfect World, na které jsme všechny ty roky tvrdě pracovali. Dnes je jazykovka se srdcem stabilní společností, konkrétně nejlépe hodnocenou jazykovou školou v České republice (podle nezávislého portálu jazykovky.cz) s na nás nezávislým vedením a managementem. Tuto společnost jsme plně delegovali na své kolegy, kteří se brzy stanou oficiálními podílníky.

Proč vám to říkáme?

Protože můžeme pomoci i vám!

Jsme velkými fanoušky nejen do tradičních řemesel a milujeme poctivě odvedenou práci. Inspirují nás lidé, kteří svojí prací pomáhají druhým a pracují s láskou, chutí a vidinou smysluplných výsledků.

Během budování naší jazykové školy jsme se mnohému naučili. Museli jsme si udělat jasno v cenotvorbě, účetnictví, reklamě, hodnotách, prodeji a dalších nedílných součástech podnikání, bez kterých nemůže žádný byznys prosperovat.

Získané vědomosti a tipy si nepotřebujeme nechávat pro sebe. Ba naopak. Rádi bychom je předali dál – takovým lidem a projektům, kteří si je zaslouží. Uvědomujeme si totiž, jaký obrovský rozdíl je mezi tím, když rozumíte svému řemeslu a děláte skvělou práci, a tím, co všechno musíte zvládat „kolem“ toho. Sociální sítě, čísla, texty, zaměstnanci, kolegové, spolupracovníci, time-management, vedení, meetingy, delegování.

My jsme tu proto, abychom vám pomohli – zvládnout krize i nejistotu, odhalit skutečné odpovědi a dosáhnout stabilních výsledků!

Možnosti spolupráce

1. Úvodní sedánek

Potřebujete si nejprve popovídat? Nechat se vyzpovídat? Dostat prostor k zamyšlení nahlas?

Velmi často se stává, že odpovědi ve skutečnosti nacházíme v sobě samých. Někdy je jen třeba umět se správně zeptat a dát si na odpověď trochu toho času.

V rámci úvodního sedánku strávíme příjemný společný čas, kdy se podíváme do hloubky vašeho počínání, a to jak v přítomnosti, tak v budoucnosti. Pobavíme se o tom, čemu a jak se věnujete nyní, a jaká je vaše představa o ideálním pokračování či výsledku.

K ničemu se nezavážete, nic po vás nebudeme chtít. Můžete jenom získat.

Délka úvodního sedánku se v průměru pohybuje kolem 90-120min.

Cena: 1000,- bez DPH

2. Základní péče

Jste rozhodnuti, že v tom už nechcete být sami. Uvědomujete si, že existují oblasti, se kterými potřebujete pomoci, a nejste ochotni dále postupovat metodou „pokus – omyl“. Potřebujete určité věci zorganizovat, jiné zavést a další probudit k životu. Není čas ztrácet čas.

Proto jsme tu my. Podíváme se s vámi intenzivně dovnitř aktuálních procesů, prozkoumáme je, přijdeme věcem na kloub, a poskytneme jasné návrhy řešení s možnými časovými výhledy. Zaměříme se především na oblasti:

  • Firemní struktury a organizace
  • Personálu
  • Obchodu a prodeje
  • Marketingu a vztahů s veřejností
  • Ekonomiky
 

Balíček základní péče obsahuje 5x 120min osobního či online sezení konkrétně věnovanému dotazováním se na procesy a zaběhlé rutiny především ve výše uvedených oblastech. Na každý vstup obdržíte konkrétní zpětnou vazbu s hodnocením, doporučením a návrhem následných kroků, které budete moci zavést sami či s naší pomocí v rámci jednoho z následujících balíčků.

Tento balíček vám přinese nezávislý a osvěžující pohled na vaši současnou situaci a na to, jak si vedete a vést si můžete. Bez příkras, lidsky, upřímně. Může vám pomoci odprostit se od motání se v začarovaném kruhu a nabídnout nové možné přístupy, které vaše podnikání vyvedou z bloudění a nespokojenosti.

Cena: 29.000,- bez DPH

Tento balíček má podobu intenzivního auditu vaší společnosti – čerpat jej můžete v průběhu jednoho měsíce (30 po sobě jdoucích dní).

3. Intenzivní spolupráce

Prošli jste naším balíčkem Základní péče a chystáte se na zvládání jednotlivých oblastí dle doporučení a nastavených akcí. Uvědomujte si však, že ne ve všech oblastech jste kompetentní a všechno nemůžete zvládnout sami. Ne na každou činnost máte teď po svém boku vhodného člověka, který vás podpoří a bude následovat vaše vedení a aktivně se účastnit na svěřených úkolech. To se může stát.

Proto jsme tu my. Dokážeme vám pomoci:

  • zaškolit vaše lidi tak, aby své práci rozuměli a byli ochotni ji vykonávat
  • zprocesovat výběrové řízení a úspěšně přijmout kvalitního člověka na danou práci
  • starat se vám o marketing a PR po omezenou dobu a ukázat vám, jaké věci v tomto ohledu fungují a jak na ně
  • uspořádat a moderovat spolu s vámi firemní poradu, v jejímž rámci se nastolí nové podmínky fungování
  • zrevidovat odměňovací systém vašich zaměstnanců

a další

Intenzivní spolupráce s námi se soustředí výhradně na oblasti, v jejichž rámci potřebujete pomoci. Je na společné domluvě určit, o které oblasti se bude jednat a jaký postup zvolíme (zda je budeme vykonávat za vás/spolu s vámi/vyškolíme/doškolíme na ně vaše lidi/vybereme na ně nové zaměstnance apod.). Délku trvání krátkodobé spolupráce si můžete zvolit dle vlastního uvážení:

a) Týden (5 po sobě jdoucích dnů)

Obsahuje naše týdenní nasazení a každodenní věnování se záležitostem vaší společnosti. Konkrétně si vymezujeme 5 hodin každý den po dobu pěti po sobě jdoucích dnů.

Cena: 99.000,- bez DPH

b) Měsíc (30 po sobě jdoucích dnů)

Zahrnuje naše 4 týdenní (5 hodin každý den) aktivní zapojení výhradně ve vaší společnosti plně věnované (pře)nastavení procesů, jejich zavedení, srozumění všech stran a organizaci celé firmy. Zahrnuje vedení marketingu a péči o PR a veškeré činnosti s ním související.

Cena: 349.000,- bez DPH

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Vytvořeno s láskou a vděčností ve Světa(k)raji
©Perfect World s.r.o.
Rok 2023


Ostatní projekty Perfect World s.r.o.